OHSAD KURULTAYI - 2016 

BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Katılan ve katkıda bulunan herkese teşekkürler...

7. OHSAD Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı, TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclisi Başkanı Dr. Seyid Karaca, Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Dr. Mehmet Altuğ ve OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat’ın açılış konuşmaları ile 14 Nisan Perşembe günü başladı.

Sağlık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren ve sektörün sorunlarına ortak çözüm alternatiflerinin oluşturulmasına zemin hazırlayan 7. OHSAD Kurultayı; bir gün öncesinden yapılan Ortak Akıl Toplantısı özet raporu Prof. Dr. Melih Bulut ve Doç. Dr. Haluk Özsarı tarafından sunuldu. 16 Nisan 2017 Cumartesi günü, Prof. Dr. Yunus Söylet ve Mehmet Ali Aydınlar’ın katılımı ve Prof. Dr. Metin Çakmakcı’nın moderatörlüğünde yapılan Sağlıkta Deneyim Paylaşımı paneli ilgiyle karşılandı.

Türkiye’nin En Büyük Sağlık Sektör buluşması olan OHSAD Kurultayı; Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, SGK, özel hastane yetkilileri ve sektöre ürün ve hizmet sunan kuruluşları bir araya getirdi.

Kurslar, paneller, deneyim paylaşımları ve ortak akıl toplantısı ile sağlık sektörünün pek çok güncel konusu tartışıldı, çözüm önerileri oluşturuldu. 13-17 Nisan 2016 tarihlerinde başarıyla tamamlanan 7. OHSAD Kurultayına katılım ve ilgi geçen yıllara göre oldukça fazlaydı.

8. OHSAD kurultayı için 26-30 Nisan 2017 tarihlerinde Antalya’da tekrar buluşmak dileğiyle katkı ve katılım sağlayarak sektörün geleceğine katkı veren herkese teşekkürler.

DÜZENLEME KURULU ADINA
 
Op. Dr. Reşat BAHAT
OHSAD Başkanı