Özel sağlık kuruluşları ile ilgili mevzuatlar konuşuldu

OHSAD Kurultayı

Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik’in moderatörlüğünü yaptığı Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Uygulamaları panelinde, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ertuğrul Eğin, SHGM Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı Dr. Kemal Serdaroğlu ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tolga Birgül konuşmacı olarak yer aldı. İki bölüm halinde yapılan panelin ilk bölümünde konuşma ve sunumlar yapılırken ikinci bölümünde katılımcıların soru ve önerileri dinlendi ve cevaplandırıldı.

Özel sağlık kuruluşları ile ilgili temel mevzuatların konuşulduğu panelde, acil, yoğun bakım, denetimler, başvurular ana başlıkları ile konuşuldu. Mevzuattan kaynaklı sorunların dile getirildiği panelde, son özel hastane yönetmeliği değişikliği, bakanlığın talep ettiği raporlar, ruhsata esas denetimler, askıdaki ruhsatlara değinildi.