Sağlık Hizmet Sunumunda Yapay Zeka Uygulamalarının Geleceği ve Yeni Nesil Hastanecilik

OHSAD Kurultayı

Cenk Tezcan, Yrd. Doç. Dr. İlker Köse ve Afşar Akal’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Sağlık Hizmet Sunumunda Yapay Zeka Uygulamalarının Geleceği ve Yeni Nesil Hastanecilik” panelinde sağlık hizmet sunumunun geleceği çok yönlü olarak ele alındı. Dijital hastanecilik, dijitalleşme ve otomasyon, veri analitiği ve büyük veri, elektronik sağlık kaydının kullanımı, Klinik Karar Destek Sistemlerinin (KKDS) türleri ve uygulama alanları, HIMSS EMRAM modeline göre KKDS türleri, Türkiye’de KKDS’lerin durumu ve gelişme alanları gibi konulara yer verildi.