Türkiye sağlık hizmet ihracatında dünya liginde oynayacaksa SUT anlayışı ile medikal turizm olmaz

OHSAD Kurultayı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı Sağlık ve İleri Yaş Turizmi Panelinde, TÜSİAD Sağlık Sektör Komitesi adına Ufuk Eren, Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Taşkın Kılıç ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feza Şen konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’nin sağlık hizmet ihracatında dünya liginde oynaması isteniyorsa SUT anlayışı ile medikal turizmin olmayacağı ufuk çizgisinin yükseltilmesi gerektiğinin vurgulandığı panelde, Yaşlı / Hasta Dostu Hastaneler kurgulamak gerektiği belirtilerek Smart-Green ve Dijital Hastanelerle daha küçük binalarda daha yaygın ve tüm dünyaya kapsayacak şekilde daha uzağa hizmet önerisi yapıldı.