Kurslar

OHSAD Kurultayında Alanında Marka Olmuş Eğitmenlerden 4 Ayrı Kurs

1. Finansal Analiz ve Bilanço Okuma Teknikleri

2. Sağlıkta İK ve İşe Alma Teknikleri

3. Kişisel Verilerin Korunmasına Bütünsel Yaklaşım

4. Geleceğin Hastanesi ve Sağlıkta Dijital Pazarlama

 

FİNANSAL ANALİZ VE BİLANÇO OKUMA TEKNİKLERİ KONU BAŞLIKLARI:

 • Sağlık Yöneticileri İçin Önemli Muhasebe ve Finans Kavramları / Prof. Dr. Ahmet KÖSE
 • Sağlık Kurumlarında Mali Tablo Okuma ve Yorumlama Süreci / Prof. Dr. Serhat YANIK
 • Sağlık Kurumlarında Değerleme Uygulamaları ve Önemli İşlem Ve Konular / Burcu ÖZTÜRK

 

SAĞLIKTA İK VE İŞE ALMA TEKNİKLERİ KONU BAŞLIKLARI:

 • İşe Alım Öncesinde Hedef Aday Kitlesine Yönelik Tanıtım Faaliyetleri: Üniversite Organizasyonları, Sponsorluklar, Sosyal Medya Kullanımı
 • Adaylara Ulaşım: Kariyer Siteleri Kullanımı, Danışmanlık Hizmetleri, Kurum İşbirlikleri, Sosyal Medya Kullanımı
 • İşe Alım Hazırlığı
 •  Aday Seçimi: CV Seçimi, İş Görüşmesi Süreci, Karar Destek Araçlarının Kullanımı, İş Teklifi
 • İşe Alımın Etkinliğinin Ölçülmesi

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA BÜTÜNSEL YAKLAŞIM KONU BAŞLIKLARI:

 • Bilişim Çağında Kişisel Verilerin Korunması (Global ve Türkiye’deki Görünüm)
 • Yeni Kanun ve Getirdikleri (Kanun ile hayatımıza giren kavramlar Kişisel Veri/ Özel Nitelikli Kişisel Veri, Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen)
 • Kişisel Verilerden Kaynaklanan Riskler (Veri sızıntısı BT alt yapısı)
 • Veri Korumasına Bütünsel Yaklaşım (Kriptolama, Maskeleme, DLP, Veri kaybı senaryoları, İdeal veri akışı)
 • Hastanemizin Sorumlulukları (Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülükleri Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel Verilerin Aktarılması ve Saklanması)

 

GELECEĞİN HASTANESİ VE SAĞLIKTA DİJİTAL PAZARLAMA KONU BAŞLIKLARI:

 • Geleceğin Hastaneleri
 •  Nöromarketing
 • Dijital Pazarlama
 • Algı Yönetimi
 • Geleceğin Hastanesinde Pazarlama
 • Geleceğin Hastane Personeli İçin Gelişim İpuçları
 • Sinir Bilimi Ve İletişim
 • İnternet Tarihi
 • Nesnelerin İnterneti
 • Doğanın Pazarlama Stratejileri
 • Beyin Nasıl Çalışıyor
 • İletişim Beyinde Nasıl Oluyor
 • Sağlık Sektörünün İletişim Kanalları Neler
 • Sağlık Çalışanının İletişim Becerisi
 • Sağlıkta Dijital Bağımlılık

 

Kurs Programları: Finansal Analiz ve Bilanço Okuma Teknikleri; Sağlıkta İk ve İşe Alma Teknikleri İle Kişisel Verilerin Korunmasına Bütünsel Yaklaşım kursları 26 Nisan 2017 Çarşamba günü, 14:00 -17:30 saatleri arasında yapılacaktır. Kongre ilk gün yoğunlaştırılmış kurs programı uygulanacak ve devam eden günlerde panel, konferanslar ve deneyim paylaşımları ile bilgiler takviye edilecektir. Geleceğin Hastanesi Ve Sağlıkta Dijital Pazarlama kursu ise 29 Nisan 2017 Cumartesi günü, 16:15 -18:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Kayıt yaptırmış kongre katılımcıları için kurs ücretleri KDV dahil  200 TL.