Sonuç Raporu 2017

8. OHSAD Kurultayı başarıyla tamamlandı

Kamu, özel sektör ve üniversitelerin sağlık profesyonellerini bir araya getiren OHSAD Kurultayı 27-29 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Antalya’da gerçekleşti. 8. OHSAD Kurultayının ikinci günü programa dahil olan Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu sektöre yönelik önemli açıklamalar yaptı. Kongrenin açılışında SGK Başkanı Dr. Selim Bağlı, OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat ve TOBB Sağlık Sektör Meclis Başkanı Dr. Seyid Karaca konuşma yaptı.

Kurultayda sağlık profesyonellerine seslenen Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, özel sektörün daima yanında olacaklarını dile getirerek sağlık alanında kamu, özel sektör ve üniversiteler olma üzere üç sacayağından vazgeçmenin mümkün olmadığını ifade etti. SUT fiyatlarında düzenleme yapılacağını belirten Müezzinoğlu,acil hizmeti konseptinin de yeniden şekillenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Açılışta konuşan OHSAD Başkanı Dr. Reşat Bahat, bu kurultayda sağlığın geleceğine ilişkin geniş kapsamlı konuların, sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulacağına değinerek sağlık bürokratlarına “bizsiz bir gelecek tasarlamayın” dedi.

SGK Başkanı Dr. Selim Bağlı ise SGK olarak bir bütün olarak kurultayda yer aldıklarını belirterek sağlık hizmet sunumuna ilişkin rakamsal bilgiler verdi. Özel sağlık hizmet sunucularının ayakta kalması gerektiğini ifade eden Bağlı, SUT kalemlerinde düzeltme yapılması gerektiğine değindi. 

TOBB Sağlık Sektör Meclis Başkanı Dr. Seyid Karaca ise zincirleşmeden ayakta kalabilmenin yollarına ilişkin konuşma yaptı.

26 Nisan 2017, Çarşamba…

OHSAD Kurultayından bir gün önce Ortak Akıl Toplantısı yapıldı

8. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları çerçevesinde, “Şehir Hastaneleri ve Sağlık Sektörüne Etkileri”nin gündeme alındığı Ortak Akıl Toplantısı gerçekleşti. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Doç. Dr. Haluk Özsarı yaptığı toplantıda Şehir Hastanelerinin sağlık sektörüne yönetim, insan kaynağı, kamu-özel dengesi, tıpta uzmanlık eğitimi, sürdürülebilirlik ve kamu sağlık harcamaları gibi etkilerinin nasıl olacağına ilişkin başlıklar konuşuldu.

Üç eğitim eşzamanlı olarak verildi

Aynı gün üç önemli eğitim olan kayıt yaptıran kursiyerlere Finansal Analiz ve Bilanço Okuma Teknikleri, Sağlıkta İK ve İşe Alma Teknikleri ile Kişisel Verilerin Korunmasına Bütünsel Yaklaşım eğitimleri yapıldı.

Finansal Analiz ve Bilanço Okuma Teknikleri Eğitimi, Prof. Dr. Ahmet Köse, Prof. Dr. Serhat Yanık, Burcu Öztürk tarafından; Sağlıkta İK ve İşe Alma Teknikleri Eğitimi, Amerikan Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürü Önder Birgül, Anadolu Sağlık Merkezi İnsan Kaynakları Müdürü Yalın Okyay, Prof. Dr. Haydar Sur tarafından; Kişisel Verilerin Korunmasına Bütünsel Yaklaşım Eğitimi, EY Danışmanlık Direktörü Ümit Yalçın Şen, EY Hukuk Ortağı Ahmet Sağlı ve EY Hukuk Kıdemli Avukatı Ceylan Necipoğlu tarafından verildi.

26 Nisan 2017, Perşembe…

Ortak Akıl Toplantısının sonuçları paylaşıldı

26 Nisan 2017 Çarşamba günü gerçekleşen, “Şehir Hastaneleri ve Sağlık Sektörüne Etkileri” konulu Ortak Akıl Toplantısı’nın sonuç ve değerlendirmeleri sunum haline getirilerek katılımcılarla paylaşıldı. Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Haluk Özsarı tarafından gerçekleşen sunumda Şehir Hastanelerinin yönetimi, insan kaynağı, kamu-özel etkileşimi konularının yanında sağlık turizmi hastaya ve sağlık harcamalarına etkisi maddeler halinde yansıtıldı.

Global Ekonomik Gelişmelerin Sağlık Sektörüne Etkileri konuşuldu

Global Ekonomik Gelişmelerin Sağlık Sektörüne Etkileri oturumu Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın moderatörlüğünde tamamlandı. Oturumda konuşmacı olarak CCN Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Eski SSM Murad Bayar, Memorial Sağlık Grubu Genel Direktörü Uğur Genç ve GE Healthcare Türkiye Genel Müdür Yelda Ulu Colin yer aldı.

Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Uygulamaları ele alınarak katılımcıların soruları yanıtlandı

Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Uygulamalarına ilişkin ilk oturumun Moderatörlüğünü S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve OHSAD Eski Genel Sekreteri Yaşar Yıldırım yaptı. Oturumda konuşmacı olarak S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Mustafa Ferat, Mevzuat İşleri Daire Başkanlığından Av. Buğra Lök ve Memorial Sağlık Genel Direktörü Dr. Tarkan Dizdar yer aldı.

S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü olarak tüm sağlık sektörü ile iletişim halinde olduklarını söyleyen Moderatör Prof. Dr. Nurullah Okumuş, sektörün çeşitli talepleri ve mevzuat ile ilgili sorunlarını birebir görüşmek için sağlıkta ortak çözüm toplantılarının bir fırsat olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Uygulamalarına ilişkin soru-cevap şeklinde devam eden ikinci oturumun Moderatörlüğünü S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ve OHSAD YK Üyesi Doç. Dr. Bahri Teker yaptı. Oturumun soru-cevap şeklinde geçen ikinci kısmında katılımcıların sorularını, moderatörler, S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Mustafa Ferat ve Mevzuat İşleri Daire Başkanlığından Av. Buğra Lök cevapladı.

Aynı gün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sektör Toplantısı yapıldı

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve ekibinin bir araya geldiği İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sektör Toplantısı yapıldı.

28 Nisan 2017, Cuma…

Sağlık Sektöründe Uluslararasılaşma konulu oturum tamamlandı

Sağlık Sektöründe Uluslararasılaşma konulu oturum olarak Üsküdar Üniversitesi Sağ. Bil. Fak. Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur’un moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda konuşmacı Bozlu Holding’den Şükrü Bozluolcay ve EY Türkiye Sağlık Sektörü Lideri ve EMEIA Sağlık Sektörü Kıdemli Danışmanı T. Ufuk Eren yer aldı. Oturumda dünyada neler oluyor, sağlıkta uluslararası etki nasıl elde edilir, sağlık turizminde neler yapılmalı gibi sorular gündeme taşındı.

OHSAD Sağlık Sektörü Araştırma Raporu Sunuldu

Sağlığın gelecek vizyonuna olumlu etki eden OHSAD Sağlık Sektörü Araştırma Raporu, Acıbadem Üniversitesinden Doç. Dr. Haluk Özsarı ve Stratejik Danışman Canan Konuk’un sunumu ile katılımcılarla paylaşıldı.

Sağlıkta Tedarik Zinciri Yönetimi Oturumu yapıldı

Tedarik, Lojistik, Stok yönetimi ve Finansman Modellerinin konuşulduğu Sağlıkta Tedarik Zinciri Yönetimi oturumu SB TİTCK Başkan Yrd. Fatih Tan ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Baran’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda konuşmacı olarak SGK-GSS Sağlık Hizmetleri Dairesinden Uzm. Dr. Eyüp Sabri Tezcan, TKHK Stok Takip ve Analiz Daire Başkanı Uzm. Ecz. İrem Mühürcü, Acıbadem Satın Alma Lojistik Direktörü Hakan Evsine, MLPCARE Tedarik Zinciri Direktörü Mustafa Işık ve Çapa Medikal’den Zekeriya Avşar yer aldı.

Hastanecilikte Zincirleşmeden Hayatta Kalmanın Yolları konuşuldu

Tıp Merkezleri, Küçük ve Orta Ölçekli Sağlık Kuruluşlarının Sorunları, Çözüm Önerileri ve Gelecek Vizyonunun konuşulduğu Hastanecilikte Zincirleşmeden Hayatta Kalmanın Yolları başlıklı oturum OHSAD Genel Başkanı Dr. Reşat Bahat ve TOBB Sağlık Sektör Meclis Başkanı Dr. Seyit Karaca’nın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Oturumda konuşmacı olarak Türkiye Hastanesinden Dr. Hayati Odabaşı, Özel Biga Can Hastanesinden Dr. Feza Şen, Giresun Kent Hastanesinden Dr. Tuğrul Unat, TÜMSAD Başkan Yardımcısı Op. Dr. İrfan Başpınar ve Medforum İş Geliştirme Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyla Koray yer aldı.

Özel hastanelerin günün sonunda tüm sorunlara karşın ayakta kaldığını söyleyen Moderatör Dr. Reşat Bahat, “Bunlar başarı hikayesi. Sektör olarak kalıcı olan biziz ve hep ayakta kalacağız. Biliyorum şehir hastanelerinin bize çok zararı olacak ancak birlikte olup derdimizi anlatmanın yolunu bulacağız” dedi.

Sağlık Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm ve İnovasyon oturumu yapıldı

Giyilebilir Sağlık Ürünleri, Akıllı Sistemler, Kronik Takip ve E-Sağlık konularının konuşulduğu Sağlık Hizmetlerinde Dijital Dönüşüm ve İnovasyon başlıklı oturum tamamlandı. Oturumun moderatörlüğünü OHSAD Genel Sekreteri Cevat Şengül ve İzmir Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof. Dr. Behzat Özkan yaptı.

Oturumun konuşmacı olarak Acıbadem Sağlık Grubu IT Direktörü Kemal Kaplan, Siemens Healthineers Pazarlama Müdürü Ömer Demir, Türk Telekom İş ve Çözüm Geliştirme Direktörü Muhammed Özhan, ANKAREF CEO’su Erhan Binici, Lean Healthcare Portugal Grup As Sağlık’tan Rui ve Dr. Kerem Dündar yer aldı.

Kurultayın ikinci günü özel sektör ve SGK yetkililerinin bir araya geldiği iki toplantı ile tamamlandı

OHSAD Kurultayı katılımcıları, SGK, İl SGK Müdürlükleri ve SSGM Müdürlüklerinin bir araya geldiği SGK, İl SGK ve İl SSGM Müdürlükleri sektör toplantısı yapıldı.

Ardından SGK yetkilileri ile özel sektörün bir araya geldiği SGK, Özel Sektör Sorun Çözme Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşmacı olarak S.B. SGK Mevzuat Takip Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünden Özlem Ergün, GSS Genel Müdürlüğünden Dr. Eyüp Sabri Tezcan, Sözleşme ve Uygulama Dairesinden Nihal Çınar, MEDULA Hastaneden Dilek Özdemir, MEDULA Hastane Yazılımı Koordinatörü Emre Kendircioğlu ve Sözleşme ve Uygulama Dairesinden Dr. Sibel Gazioğlu yer aldı. 

29 Nisan 2017, Cumartesi…

OHSAD Kurultayının son günü oturumlar Deneyim Paylaşımı Toplantısı ile açıldı

Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur’un yaptığı Deneyim Paylaşımları toplantısında konuşmacı olarak MedicalPark Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı  OHSAD YÜ. Dr. Muharrem Usta ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan yer aldı. MedicalPark Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem özel sektör rekabet gereği sağlık sektörüne önemli bir açılım kattığını belirtirken Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, hastanın yüksek yararının kurumların başarısında ilk ve en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

2016 yılı Medikal Turizm Sonuçları ve Gelecek Vizyonu konuşuldu

Sağlıkta bilgi, teknoloji ve hizmet ihracatı konularının konuşulduğu 2016 yılı Medikal Turizm Sonuçları ve Gelecek Vizyonu oturumu Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç ve Güven Hastanesinden Nüket Küçükel’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumda konuşmacı olarak S.B. Sağlık Turizmi Dairesinden Esma Firuze İncili, Ekonomi Bakanlığı Şube Müdürü Berrak Belgin Beşerler,  Anadolu Sağlık Grubundan Dr. Cengiz Gül, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak yer aldı. Moderatör Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç sağlık turizmine ilişkin, “Türkiye’nin kaynakları vardır ama çıkamazlar, patlayamazlar. Sağlık turizminin böyle bir kaynak olduğunu düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Tıbbi tedariğin kolaylaştırıması konusunda toplantı yapıldı

OHSAD yönetimi, katılımcı firma temsilcileri ve ilgili Sağlık Bakanlığı ve GSS Yetkililerinin bir araya geldiği tıbbi tedariğin kolaşlaştırılması konusunda yapılan toplantıda tıbbi tedarik zincirinde yer alan tüm paydaşlar işleyişte yaşanan sıkıntılar, çözümler ve önerileri konuşuldu.

SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı SGK Mevzuat ve Uygulamaları oturumunun açılışında konuşma yaptı

28 Nisan Cuma günü gerçekleşen SGK, İl SGK ve İl SSGM Müdürlükleri sektör toplantısına değinen Bağlı, “Bu toplantıda sahadaki arkadaşlarımızın ve özel sektörün problemleri konuşuldu. SUT ile ilgili de çok konuşuldu. Bir kutsal metin gibi olduğu ifade edildi, bu nedenle burada çok fazla SUT’tan bahsetmeyeceğim. Bu oturumda daha çok uygulamalar masaya yatırılacak” dedi.

Dr. Selim Bağlı’nın konuşmasının ardından SGK Mevzuat ve Uygulamalarına ilişkin ilk oturumun Moderatörlüğünü SGK Başkan Yardımcısı Dr. Orhan Koç ve Emsey Hospital’den OHSAD YK Üyesi Prof. Dr. Hayreddin Yekeler yaptı.

 Oturumda konuşmacı olarak SB SGK Mevzuat Takip Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sağlık Yazılımları Daire Başkanı Özlem Ergün, MEDULA Hastane Yazılımları Koordinatörü Emre Kendircioğlu, MEDULA Hastane Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Özdemir, GSS Genel Müdürlüğü, Mevzuat Takip Daire Başkanı Dr. Eyüp Sabri Tezcan, SGK GSS Genel Müdürü Dr. Gazi Alataş, Medical Park Hastaneler Grubundan Serdal Serin yer aldı.

Oturumda soru-cevap kısmında Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sağlık Yazılımları Daire Başkanı Özlem Ergün, GSS Genel Müdürlüğü Mevzuat Takip Daire Başkanı Dr. Eyüp Sabri Tezcan, SB SGK Mevzuat Takip Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem ve Sözleşme ve Uygulama Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Dr. Sibel Gazioğlu katılımcıların sorularını cevapladı.

Kurultayın 4. Kursu olan Geleceğin Hastanesi ve Sağlıkta Dijital Pazarlama Eğitimi verildi

Geleceğin Hastanesi ve Sağlıkta Dijital Pazarlama Eğitimi, Sinir Bilim Uzmanı Dr. Kerem Dündar ve Reklamcı Sinan Aydın tarafından verildi.