Değerli Meslektaşlarımız;

OHSAD olarak Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları adı altında 6 büyük kurultayı geride bıraktık. Bu kapsamda; Özel Sağlık Kuruluşlarının karşılaştığı sorunlar masaya yatırıldı. Sağlık Bakanlığı, SGK ve ilgili diğer taraflarla ortak çözüm alternatifleri oluşturuldu. Kamu otoritelerinin sorunlara Özel Sağlık Kuruluşlarının gözüyle bakmaları sağlandı.

Ortak akıl toplantıları, eğitimler, paneller, sosyal programlar ve sağlık yöneticilerini yeni ürün ve gelişmelerle buluşturan sergilerle Ohsad Kurultayları bu süreçte, Sağlık Yönetiminde tüm tarafları bir araya getiren en büyük buluşma platformu oldu.

Yedincisi 13-17 Nisan 2016’da yine Antalya’da yapılacak OHSAD Kurultayı’nın sektörümüzün değerli mensuplarının bize yüklediği misyon doğrultusunda beklenen başarıyı yakalaması için, geçmiş etkinliklerin değerlendirilmesi ve gelecek toplantının içeriğinin şekillenmesi için, temsil ettiğiniz kurum adına sizlerin görüş ve önerilerini almak ve hazırlıklarımızı bu doğrultuda sürdürmek istiyoruz.

Bu amaçla alttaki anket formunu doldurarak göndermeniz sektörümüz bakımından daha verimli bir kurultay yapma gayretimizi güçlendirecektir.

DÜZENLEME KURULU ADINA

Op. Dr. Reşat BAHAT

OHSAD Genel Başkanı* Bilgileriniz kesinlikle paylaşılmayacaktır