Selim Bağlı: “Burada konuşulan tüm sorunları rapor edeceğiz”

OHSAD Kurultayı

Sağlık hizmet sunumunda maliyetin asla söz konusu olmadığını dile getiren Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Selim Bağlı, ana değişken olarak maliyete bakmadıklarını söyledi. OHSAD’ın bünyesinde bulundurduğu özel sağlık sunucuları ile sigortalıların önemli bir kısmına hizmet sunduğunu değinen Bağlı, oturumlarda özel sektörün sorunlarının dile getirildiğinden bahsetti. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak kendisi ile birlikte Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü ve bünyesinde sağlık hizmet merkezlerinin bulunduğu 12 il müdürü ve 6 daire başkanı ile kurultay boyunca sorunları dinlediklerini ve Bakan Jülide Sarıeroğlu’nun talimatı ile burada konuşulan tüm konuları, talepleri, darboğazları bir rapor halinde kendisine sunacaklarını kaydetti.