Tedarik Sektörü ve Sağlık Sektörü İşbirliği Toplantısı Sektörü Buluşturdu

“Tedarik Sektörü ve Sağlık Sektörü İşbirliği Toplantısı”, 10. OHSAD Kurultayı’nın üçüncü günü (20 Nisan 2019, Cumartesi), OHSAD Genel Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Kriz yönetimi, globalleşme, birlikte büyüme odağında tıbbi tedarik sektörü ile sağlık sektörünün tüm paydaşlarının işbirliği için yapılabileceklerin tartışıldığı toplantı, GSS Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, Acıbadem Sağlık Grubu Satınalma, Lojistik ve Biyomedikal Hizmetler Direktörü Hakan Evsine, Memorial Sağlık Grubu Satın Alma ve Süreç Geliştirme Direktör Doğan Tatari, Medicalpark Tedarik Zinciri Direktörü Mustafa Işık, Medipol Sağlık Grubu Satınalma Müdürü İsmail Hızlı ile birlikte OHSAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyesi hastanelerin satınalma yetkilileri, hastane yöneticileri ve tıbbi tedarik firmalarının katılımı ile tamamlandı.

Kamu-Özel Ceza Uygulamalarında Hakkaniyet Konusu Konuşuldu

“Sağlık Hukuku Odak Grup Toplantısı”, 10. OHSAD Kurultayı’nın üçüncü günü (20 Nisan 2019, Cumartesi), Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur’un moderatörlüğünde gerçekleşti. Katostrofik cezalar, tüketici mahkemeleri, Kamu-özel ceza uygulamalarında hakkaniyet, sağlık ihtisas mahkemeleri konuları ile kişisel verilerin korunması konularının gündeme geldiği toplantı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilişimi Mevzuatı Geliştirme Birimi Sorumlusu Av. Esat Berktaş, Medical Park Sağlık Hukuku Danışmanı Yrd. Doç Dr. Nezih Varol, Medical Park Danışmanı Önder İnce ile Nazalı Hukuk ve Vergi’den hukuk danışmanları Metin Pektaş ve Av. Ülkü Solak’ın katılımı ile düzenlendi.

SGK, GSS Oturumu’nın ikinci bölümünde MEDULA konuşuldu

SGK MEDULA ve Bilişim Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Gökhan Tuna’nın moderatörlüğünü yaptığı SGK, GSS Oturumu’nda, SGK Sağlık Yazılımları Daire Başkanı Özlem Ergun, MEDULA ve Bilişim Uygulamaları Dairesi Şefi Hakan Alkan, Bilişim Uzmanı Emre Kendircioğlu, Bilişim Uzmanı Tuncay Turan ve Şube Müdürü Ülkü Çoban konuşmacı olarak yer aldı. Oturum devamında soru-cevaplara yer verildi. GSS uygulamalarının konuşulduğu oturumun ikinci bölümü soru-cevap şeklinde tamamlandı.

GSS Uygulamaları Gündemdeki Yerini Aldı

“SGK, GSS Oturumu”, 10. OHSAD Kurultayı’nın üçüncü günü (20 Nisan 2019, Cumartesi), GSS Genel Müdür Yardımcısı Dr. Emre Aydın’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Oturumunda konuşmacı olarak TOBB Sağlık Sektör Meclisi Başkanı Dr. Seyit Karaca, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Serin, SGK Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Fethiye İnce ve SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem yer aldı.

OHSAD Kurultayı sürekli katılımcılarına Teşekkür Belgeleri verildi

OHSAD Kurultayı’na son 5 yıldır katılan katılımcılara Teşekkür Belgeleri verildi.

OHSAD Kurultayı 10. Yılında Teşekkür Belgesi Alan Sağlık Yöneticileri Listesi

Dr. Ali Kayıkçıoğlu Hatice Taşlı Ömer Kurnaz
Bilal Yıldırım Hayati Odabaşı Pınar Bayramgürler
Can Deniz Urlu Hıdır Arslan Pınar Canlar
Cengiz Gül Dr. H.Hüseyin Semih Aydın Pınar Yıldız
Cengiz Konuksal Hüseyin Mutlu Sedat Pars
Cenk Turgut Öztürk Mehmet Ali Gölgeli Sedat Şımşek
Op. Dr. Cevdet Ersoy Mehmet Erman Yücel Selami Ercehan Güngör
Ersin Özçelik Mevlüt Biricik Uzm. Dr. Selim Bodur
Dr. Ethem Dabanıyastı Murat Tunçdemır Serdal Serin
Feza Şen Dr. Mustafa Enis Arabacı Serdar Kirmit
Fidan Uzpak Nakir Mutlu Koçman  Servet Ateş
Uzm. Dr. Gökmen Kurt Namık Badal Uzm. Dr.Süleyman Şahin
Gülay Kardaş Uzm. Dr. Nevzat Filiz Şaban Semis
Uzm. Dr. Gürkan Alagöz Osman Karaoğlan Uğur Nural
Hakan Sağlam Ozan Güngör Vahit Kurtuluş

 

Sağlık Sektöründe Güncel Konular, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konuşuldu

“Sağlık Sektöründe Güncel Konular, Sorunlar, Çözüm Önerileri Oturumu”, 10. OHSAD Kurultayı’nın üçüncü günü (20 Nisan 2019, Cumartesi), T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammed Ertuğrul Eğin moderatörlüğünde gerçekleşti.

Oturumda konuşmacılar ve konu başlıkları;
• İstanbul SGK İl Müdürü Murat Göktaş (SGK uygulamaları)
• Hisar Intercontinental Hospital Medikal Direktör Yardımcısı ve Başhekimi Dr. Nurettin Demirkol (Acil ve yoğun bakım sorunları)
• TÜMSAD Genel Başkanı Dr. İrfan Başpınar (Tıp merkezleri ve küçük ölçekli hastaneler)
• Allianz Sigorta Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, (Özel sağlık sigortalarının gelişimi ve teşviki), şeklinde yer aldı.

Piyasa şartlarında arz-talep dengesi ile fiyatı oluşturmalı
SGK uygulamaları hakkında bilgi veren İstanbul SGK İl Müdürü Murat Göktaş, çok istisnalar dışında sağlık hizmet sunucularının kendilerine ciddi bir sıkıntı getirmediğini söyledi. Kamu hangi sağlık hizmetlerinden ilave ücret alamayacağına ilişkin alanları belirlediğini ifade eden Göktaş, ilave ücret ödenen alanlarla ilgili isteyen vatandaşların alacakları hizmete ilişkin piyasa şartlarında arz-talep dengesi ile fiyatı oluşturması gerektiğini belirtti.

SUT işlemlerinin bir kısmına zam verilmemesine rağmen işlem sayısındaki artış nedeni ile her yıl hizmet sunucularına yapılan ödemelerde yılda yüzde 10-15 civarında artış olduğunu söyleyen Göktaş, “Yılda 4,3 milyar TL ödemenin her yıl 3-400 milyon TL arttığına değindi.

SUT fiyatlarının sabit kalması özel sağlıkta gerileme dönemine yol açtı
Acil ve yoğun bakım sorunlarına değinen Hisar Intercontinental Hospital Medikal Direktör Yardımcısı ve Başhekimi Dr. Nurettin Demirkol, sektörün acil ve yoğun bakımlar konusunda, nöbetçi hekim konusunda yeni açılımlara ihtiyacı olduğunu belirtti. Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlıkta devrim yapıldığı ancak 15 şubat kadro sınırlaması ile ve aynı yıl fark alınmasının kısıtlaması ile özel sağlıkta duraklama döneminin başladığını ifade eden Demirkol, “SUT fiyatlarının sabit kalması, enflasyon ve doları dikkate alırsak, SUT fiyatlarının her yıl düşmesi ve güncel ekonomik sorunlar, özel sağlıkta gerileme dönemine yol açtı” diye konuştu.

Acil servisler için belirtilen III. Seviye kriterleri ile ilgili olarak da konuşan Demirkol, Acil servisler için belirtilen III. Seviye kriterleri, günde 1500-2000 acil hasta bakan Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastaneleri, 3. seviye hastanelerin ihtiyacı olan, özel hastanelerin neredeyse tamamının gerek fiziksel olarak, gerekse de fonksiyonel olarak karşılaması mümkün olmayan kriterlerdir” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediye ile ilgili sorunlar var
Tıp merkezleri ve küçük ölçekli hastaneler ile ilgili konuşan, TÜMSAD Genel Başkanı Dr. İrfan Başpınar, bu kuruluşların güncel sorunlarını Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediye ile ilgili sorunlar olarak 4 başlıkta sıraladı.

SUT ile ilgili olarak negatif – pozitif ayrımcılığın bırakarak eşit davranış sergilenmesi gerektiğini söyleyen Başpınar, bu konuda yapılması gerekenleri nuayene paket ücretlerindeki farklılığın giderilmesi ve katılım bedelinin muayene paket ücretine endekslenmesi şeklinde belirtti.

Cezalardaki oransızlığın da giderilmesi gerektiğini ifade eden Başpınar, “Her ne kadar son Sağlık Uygulama Tebliğinde bazı ceza maddeleri ciro üzerinden hesaplanıyor olsa da, birçok maddede hala işlem başı ceza uygulanmaktadır. İşlem başına uygulanan 10.000 TL’lik ceza onlarca hasta için hesaplanınca telafisi güç hatta ölümcül sonuçlar doğurmaktadır” diye konuştu.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ivme kazanarak büyümeye devam ediyor
Özel sağlık sigortalarının gelişimi ve teşviki konusuna değinen Allianz Sigorta Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, özel sağlık sigortası ile ilgili olarak, Sağlık sigortası üretimi yıllık ortalama %19 artmasına rağmen penetrasyon oranı hala OECD ülkelerinin oldukça altındadır. Karlılık sağlık sigortaları için kritik öneme sahip olmaya; toplam sağlık sigortaları içinde ÖSS’nın payı yüksek olmasına rağmen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ivme kazanarak büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarının (TSS) 2018’de %100’ün üzerinde büyüdüğünü söyleyen Özdemir, “TSS’nin toplam Sağlık+Hastalık branşı prim üretimi içindeki payı %9 seviyesine ulaştı. Bireysel müşterilerimize TSS satışlarımız 2019 yılının ilk 2 ayında, geçmiş yılın ilk 2 ayına göre %150 artmış durumda. TSS, Anadolu’nun sağlık sigortalılık oranlarına pozitif yansıdı. TSS’den önce yeni işlerimizin 1/3’ü İstanbul dışından gelirken, şu anda yeni işlerimizin yarısı Anadolu’dan… 1 milyonu aşkın sağlık sigortalımızın yaklaşık %25’i TSS müşterisi” dedi.

Şehir Hastaneleri İşletmeciliğinde Özel Sektörün Rolü Nedir?

“Şehir Hastaneleri İşletmeciliğinde Özel Sektörün Rolü Oturumu”, 10. OHSAD Kurultayı’nın üçüncü günü (20 Nisan 2019, Cumartesi), OHSAD Danışmanı Hüseyin Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Şehir hastanelerinin mevcut sorunları ve yeni açılımların tartışıldığı oturumda, T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Kotanoğlu, AKFEN İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kılınç ve Kayı Holding İnşaat, Sağlık İşletmeleri Grup Başkanı Özgür Demirçivi yer aldı.

KÖİ’nin sağladığı fırsatlar var
Kamu Özel İşbirliği Modeli (KÖİ) ve Türkiye’de KÖİ MODELİ ile şehir hastanesi tesis etmenin nedenlerinden bahseden T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Kotanoğlu, Şehir Hastaneleri açısından KÖİ modelinin fırsatlarını şöyle sıraladı:

• Tesisteki teknolojinin devamlı güncelliğinin korunuyor olması ve bu konuda paydaş özel sektör imkanlarından faydalanılabiliyor olması,
• Sağlık tesislerinde anlaşmalar gereği güncel cihaz teknolojilerden istifade edilmekte ve bunların bakımları yine aynı kapsamda yapılmakta, anlaşma süresi boyunca cihaz ve sistemlerin belirlenen rantabl kullanım ömürleri dikkate alınarak değiştirilmekte veya sistemleri güncellenmesi sağlatılmaktadır.
• Tesislerin Teknoloji konusundaki diğer bir beklentisi de Yapım ve İşletme süreçlerinde uluslararası kalite standartları (ISO Standartları, JCI, HIMMS 6-7…vd.) varlığının ve sürdürülebilirliği sağlanması
• İnsan gücü yanında diğer teknolojik güvenlik alet ve ekipmanları da akıllı bina kapsamında planlanıp sunulması,
• Sağlık tesislerinde şiddet, çocuk kaçırma, afet durumları gibi ani gelişen durumlarda olayın kontrol altına alınması ve tesiste ilgili lokasyon içinde tüm alan yayılmadan sorunun çözülmesine imkan sağlaması
• Teknik sorunlar konusunda oluşturulacak yardım masası ve teknik ekipler sayesinde sorunların hızlı çözümü.

Kamunun mevcut hizmetlerinin bir tık üzerinde sağlık hizmeti veriyoruz
Hastaları özel hastanelere tercih noktasına iten birçok şeyi Kamu’nun Şehir Hastaneleri ile sağladığını söyleyen AKFEN İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kılınç, “Hastaneyi işletecek ve hizmeti verecek doktor ve hemşireler vaka çeşidini artırdığında özel sektöre ciddi bir rakip haline gelecek. Şehir Hastanesi olarak hizmet sektörüne gittiğimizde PPP’lerde uzun süreli kontrat yapısına gitmek durumundayız. Fiyatları 5 yıllık fikslediğimizde kontratlarda laboratuar ya da sağlık hizmeti sağlayan kurumlar kontratlarda zorlanıyor” dedi.

Şehir Hastanelerinin bulundukları şehir ve bölgede özel hastaneler açısından kapasite eksikliğine neden olmayacağını belirten Kılınç, “Eskişehir ve Isparta Şehir Hastanelerini açtıktan sonra orada bulunan özel hastaneler yatak sayısını artırma yoluna gittiler. ‘Kamunun mevcut hizmetlerinin bir tık üzerinde sağlık hizmeti, otelcilik hizmeti ile radyoloji ve laboratuar hizmeti yapacağız’ dedik. İnsanlar bu hastanelerin hizmetini şehir hastanelerinde gördüğünde diğer hastanelere bir miktar ücretlenerek gitme yolunu da gördü” diye konuştu.

Doluluk Garantisi volüm bazlı hizmetlerde var
PPP alanlarında yurtdışında takip ettikleri projeler olduğu gibi Kosova’da da hastane inşaatlarının devam ettiğine değinen Kayı Holding İnşaat Sağlık İşletmeleri Grup Başkanı Özgür Demirçivi, Türkiye’nin altyapı açısından Şehir Hastaneleri konusunda örnek alınan bir model inşa ettiğini belirtti.

Gaziantep Şehir Hastanesinin inşaatının devam ettiğini söyleyen ve basında yer alan doluluk garantisi konusunda da bilgi veren Demirçivi, “Doluluk garantileri volüm bazlı hizmetlerde var. Doluluk garantisi de olan 4., 5. Aylarında zaten bitiyor. Hastanenin genelinde doluluk garantisi yok” diye konuştu.

Döviz kurlarının ve faizlerin artışına dikkat çeken Demirçivi, bu durumun Bakanlık maliyetlerine nasıl yansıyacağının kafalarındaki soru işareti olduğunu dile getirdi. Firma olarak yatırımlarını Şehir Hastaneleri tarafında artırmak istediklerini ve PPP ihalelerine verdikleri teklifler olduğu halde fiyatların geldiği nokta itibari ile buralarda bir gelişme olmadığını söyledi.

Sondakika – Sizler birlikte sunduğumuz hizmetin asli unsurlarısınız

Sağlık hizmetini bir kamu hizmeti olarak değerlendirdiklerini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ise “Sağlık hizmetinin finansmanını üstlenen Bakanlık olarak; sağlık hizmetinin tüm vatandaşlarımıza eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulması birincil hedefimiz. Sizler bizim temel çalışma ve çözüm ortaklarımız, aynı zamanda birlikte sunduğumuz hizmetin asli unsurlarısınız. Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümlerinden biri olan sosyal güvenlik reformunu ve onun en dikkat çeken değerli unsuru olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemini kurup işletme başarısını AK Parti iktidarları olarak sizlerle birlikte elde ettik” diye konuştu.

https://www.sondakika.com/haber/haber-antalya-bakan-selcuk-genel-saglik-sigortasi-turk-11968168/

X
X
X