Destekler

  • Sağlık Bakanlığı
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  • Kalkınma Bakanlığı
  • Sosyal Güvenlik Kurumu
  • İstanbul Üniversitesi
  • Sağlık Bilimleri Üniversitesi
  • Hacettepe Üniversitesi
  • Ankara Üniversitesi