GSS Uygulamalarına İlişkin Çözüm Önerileri 10. OHSAD Kurultayında Tartışılacak

OHSAD Kurultayının ilgi çekici oturum başlıklarından biri olarak öne çıkan ‘10. Yılında Genel Sağlık Sigortası Değerlendirmesi’ oturumunda, sağlık sektörünün paydaşları ile GSS’nin bugüne kadarki uygulamasının sonuçlarına ilişkin görüşler paylaşılarak, geleceğe yönelik çözüm önerileri ele alınacak. Ayrıca bu kapsamda Kurultayın son günü SGK GSS Oturumunda da GSS uygulamaları konuşulacak.

10. YILINDA GENEL SAĞLIK SİGORTASI DEĞERLENDİRMESİ OTURUMU
10. OHSAD Kurultayı’nın ilk günü (18 Nisan 2019, Perşembe), 10. Yılında Genel Sağlık Sigortası Değerlendirmesi Oturumu’nun Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Haluk Özsarı’nın koordinatörlüğü ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna’nın moderatörlüğünde gerçekleşecek.

GSS’nin 10. yılında sağlık sektörünün paydaşları ile GSS’nin bugüne kadarki uygulamasının sonuçlarına ilişkin görüşlerin paylaşılarak, geleceğe yönelik çözüm önerilerinin ele alınmasının amaçlandığı oturumda, SGK Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol, Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürü Tahsin Güney gibi isimlerin yanı sıra Türkiye Sigorta Birliği adına Hamdi Erişkon ile İEİS Genel Sekreter Yardımcısı Tunç Köksal konuşmacı olarak yer alacak.

SGK, GSS OTURUMU (GSS UYGULAMALARI) OTURUMU
10. OHSAD Kurultayı’nın üçüncü günü (20 Nisan 2019, Cumartesi) son oturumu ayrıca, SGK ve GSS uygulamaları konusunda gerçekleşecek. GSS Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol’un moderatörlüğü ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Serin’in koordinatörlüğünde düzenlenecek oturumun açılışında SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı da bir konuşma yapacak.
TOBB Sağlık Sektör Meclisi Başkanı Dr. Seyit Karaca ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Serin ile SGK ve GSS’den temsilcilerin konuşmacı olarak yer alacağı oturumda sunumların ardından GSS yetkilileri katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

10. Yılında Genel Sağlık Sigortası Değerlendirmesi Oturumu
Koordinatör: Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Haluk Özsarı
Moderatör: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Tuna
Konuşmacılar:
SGK Genel Sağlık Sigortası (GSS) Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol
Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir
Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürü Tahsin Güney
ürkiye Sigorta Birliği adına Hamdi Erişkon
 İEİS Genel Sekreter Yardımcısı Tunç Köksal

SGK, GSS Oturumu (GSS uygulamaları) Oturumu
Açılış konuşması: SGK Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı
Moderatör: GSS Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol
Koordinatör: OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Serin
Konuşmacılar:
TOBB Sağlık Sektör Meclisi Başkanı Dr. Seyit Karaca
OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Serin
SGK ve GSS temsilcileri

X
X
X