Tıbbi cihaz sektöründe yerelleşme ve ödeme sorunları konuşuldu

OHSAD Kurultayı

Tıbbi Cihaz Sektöründe Yerelleşme ve Ödeme Sorunları konulu sektörel değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Recep Uslu, GSS yöneticeleri, Metin Demir, Kemal Yaz gibi sektör temsilcilerinin yanı sıra Mustafa Işık, Hakan Evsine, İsmail Hızlı, Bilal Demirkol, Adnan İçli, Murat Hayta, Erhan Özülkü, Serkan Kolan gibi hastane satınalma direktörleri, tedarikçi firma temsilcileri ve OHSAD yöneticileri biraraya geldi.

SGK, GSS Mevzuat ve Uygulamaları paneli gerçekleşti

OHSAD Kurultayı

SGK Başkanlığı GSS Genel Müdürü Dr. Mustafa Özderyol’un moderatörlüğünü yaptığı panelde, SGK, MEDULA Uygulamaları konusunda GSS Temsilcilerinden Sağlık Yazılımları Daire Başkanı Özlem Ergül, Sözleşme ve Uygulamaları Daire Başkanı Fatih Sarıoğlu, Tibbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif Erdem, Sözleşme ve Uygulamaları Şube Müdürü Sibel Gazioğlu ile SUT Uygulamaları konusunda OHSAD Temsilcisi Sardal Serin konuşmacı olarak yer aldı. Panelin ikinci bölümünde katılımcılarını soru ve önerileri dinlenerek, cevaplandırıldı.

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Verilerin Korunması ve Siber Güvenlik paneli yapıldı

OHSAD Kurultayı

Bilgi Sistemleri CEO’su Bekir Sami Nalbantoğlu ve EY Partner’den Ahmet Sağlı’nın konuşmacı olarak yer aldığı “Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Verilerin Korunması ve Siber Güvenlik” panelinde Sağlık hizmetlerinde kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik konularında mevzuat, uygulamalar ve tartışmalı konular ele alındı. Kişisel sağlık kayıtları ve kişisel verilerin güvenliği, veri paylaşımı ve güvenliği, yasalarda kişisel verilerin korunması süreci, bilişim hukuku gibi konular gündeme geldi.

Türkiye sağlık hizmet ihracatında dünya liginde oynayacaksa SUT anlayışı ile medikal turizm olmaz

OHSAD Kurultayı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı Sağlık ve İleri Yaş Turizmi Panelinde, TÜSİAD Sağlık Sektör Komitesi adına Ufuk Eren, Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Taşkın Kılıç ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feza Şen konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye’nin sağlık hizmet ihracatında dünya liginde oynaması isteniyorsa SUT anlayışı ile medikal turizmin olmayacağı ufuk çizgisinin yükseltilmesi gerektiğinin vurgulandığı panelde, Yaşlı / Hasta Dostu Hastaneler kurgulamak gerektiği belirtilerek Smart-Green ve Dijital Hastanelerle daha küçük binalarda daha yaygın ve tüm dünyaya kapsayacak şekilde daha uzağa hizmet önerisi yapıldı.

A Plus ile Hastane Memnuniyetinde Modern Hasta Hizmetleri Yöntemleri sunumu yapıldı

OHSAD Kurultayı

A Plus’dan yaşam kalitesini yükselten hizmetler…

9. OHSAD Kurultayında A Plus Hastane Otelcilik Hizmetleri Pazarlama Müdürü Esra Şahin tarafından “Hastane Memnuniyetinde Modern Hasta Hizmetleri Yöntemleri” konulu sunum yapıldı. A Plus’un yaşam kalitesini yükselten yemek, temizlik, tekstil yıkama ve kafeterya hizmetleri hakkında bilgi paylaşılan sunumda, firmanın hizmette olmazsa olmazları olan güven, kalite, hijyen, hız, ilgi ve tedavi kalitesi konularına vurgu yapıldı.

3000’i aşkın çalışanı ile 2006 yılından beri faaliyetlerini sürdüren A Plus, 91 servis lokasyonu ile hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye’de medikal turizm hizmetinde yatırımcıların önünün açılması gerekiyor

OHSAD Kurultayı

Prof. Dr. Melih Bulut’un moderatörlüğünde gerçekleşen Uluslararası Hastane İşletmeciliği ve Hizmet İhracı Panelinde, DEİK ve KÖİ Komitesi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, OHSAD YKÜ ile Acıbadem İcra Kurulu Üyesi ve Bulgaristan Vekil CEO’su Dr. Cevat Şengül ve CCN Holding İş Geliştirme Koordinatörü Safa Sadık Aytekin konuşmacı olarak yer aldı.

Yurtdışında daha fazla var olmak için iş geliştirmek gerektiği, yeni projeler ve farklı vizyonları konuşmakta yarar olduğunun belirtildiği panelde, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullarda yatırımcıların yurtdışında yatırımlara çok sıcak bakamadığı kaydedildi. Yurtdışında hastane açacak ya da bir ortaklık yapılacaksa mutlaka iyi bir partner bulmak gerektiğinin ifade edilerek, sağlık hizmetinde ihracat yapılacak ve özel sağlık sektörü de burada yer alacaksa Türkiye’de medikal turizm hizmetinde yatırımcıların önünün açılması gerektiği belirtildi.

Müşteri Memnuniyeti Yolunda Dijitalleşmenin Rolü konulu Çapa Medikal özel sunumu yapıldı

OHSAD Kurultayı

Dijitalleşme ile kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir hizmet konusunda bilgi paylaşılan Müşteri Memnuniyeti Yolunda Dijitalleşmenin Rolü başlıklı Çapa Medikal Özel Sunumunda Çapa Medikal’den Mustafa Işık moderatörlüğünde Satış Pazarlama Müdürü Serdar Ağlar ve Ritmus Bilişim Kurucu Ortağı Ali Demir sunumlar paylaştı.

İstanbul (İkitelli) ve Kocaeli (Gebze)’de 2 ana deposu, İzmir’de şubesi, Ankara, Samsun ve Adana’da Satış Temsilcisi ile 360’dan fazla Özel Hastane ile direkt çalışan Çapa Medikal, IT altyapısında, 14 Saha Satış Personeli, 15 Satış Destek Personeli, 30 Sevkiyat Personeli, 13 Sipariş Hazırlama Personeli, 5 Satınalma Personeli ve 13 Sevkiyat Aracı ile günlük 200’nin üzerinde sevkiyat yapıyor.

Yüzde 99’u tıbbi sarf malzemelerinden oluşan 1000’den fazla ürünü bulunan Çapa Medikal’in 4700’den fazla Stok Tutma Birimi bulunuyor.

Dijital entegasyon ile Çapa Medikal, merkezi stok yönetimi ve hatasız sipariş imkanının yanı sıra hem kendi firmasında hem de hizmet verdiği kurumda iş gücü tasarrufu sağlamaktadır.

Sağlık Hizmet Sunumunda Yapay Zeka Uygulamalarının Geleceği ve Yeni Nesil Hastanecilik

OHSAD Kurultayı

Cenk Tezcan, Yrd. Doç. Dr. İlker Köse ve Afşar Akal’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Sağlık Hizmet Sunumunda Yapay Zeka Uygulamalarının Geleceği ve Yeni Nesil Hastanecilik” panelinde sağlık hizmet sunumunun geleceği çok yönlü olarak ele alındı. Dijital hastanecilik, dijitalleşme ve otomasyon, veri analitiği ve büyük veri, elektronik sağlık kaydının kullanımı, Klinik Karar Destek Sistemlerinin (KKDS) türleri ve uygulama alanları, HIMSS EMRAM modeline göre KKDS türleri, Türkiye’de KKDS’lerin durumu ve gelişme alanları gibi konulara yer verildi.

Özel sağlık kuruluşları ile ilgili mevzuatlar konuşuldu

OHSAD Kurultayı

Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik’in moderatörlüğünü yaptığı Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Uygulamaları panelinde, Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ertuğrul Eğin, SHGM Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı Dr. Kemal Serdaroğlu ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tolga Birgül konuşmacı olarak yer aldı. İki bölüm halinde yapılan panelin ilk bölümünde konuşma ve sunumlar yapılırken ikinci bölümünde katılımcıların soru ve önerileri dinlendi ve cevaplandırıldı.

Özel sağlık kuruluşları ile ilgili temel mevzuatların konuşulduğu panelde, acil, yoğun bakım, denetimler, başvurular ana başlıkları ile konuşuldu. Mevzuattan kaynaklı sorunların dile getirildiği panelde, son özel hastane yönetmeliği değişikliği, bakanlığın talep ettiği raporlar, ruhsata esas denetimler, askıdaki ruhsatlara değinildi.

X
X
X