İnovatif Yaklaşımlar Hemşirelik Hizmetlerine Değer Katıyor

“Hemşirelik Hizmetlerinin Değer Yaratmada Yeri ve Önemi Odak Grup Toplantısı”, 10. OHSAD Kurultayı’nın hazırlık gününde (17 Nisan 2019, Çarşamba), OHSAD Akademi Koordinatörü Güler Tosunoğlu’nun koordinatörlüğünde yapıldı.
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi ve SANERC Müdürü Doç. Dr. Emine Türkmen, İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Doğan Merih ve Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Uzm. Saliha Koç Aslan’ın konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda hemşirelik hizmetlerinde inovatif yaklaşımlar, hemşirelik yönetimi ve hemşirelik eğitimi gibi konulara değinildi.

X
X
X