ÜTS EĞİTİMİ

Hastanelerde satınalma ve tedarik yöneticileri için Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Eğitimi, 10. OHSAD Kurultayı’nın ikinci gününde (19 Nisan 2019, Cuma), Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’tan oluşan eğitim kadrosu tarafından verilecek.

Tıbbi tedarikte yeni trendler, Sağlık Market, ÜTS uygulamaları gibi güncel bilgilerin ve yeniliklerin paylaşılacağı etkinlik, sağlık hizmet sunumunda yer alan tüm tıbbi tedarik sektör profesyonellerini hedefliyor.

SAĞLIK TURİZMİNDE ULUSLARARASI PAZARLAMA EĞİTİMİ

Yine sağlık turizmini hedefleyen sağlık profesyonellerine yönelik hazırlanan “Sağlık Turizminde Uluslararası Pazarlama Eğitimi” Anadolu Sağlık Merkezi Yurtiçi İş Geliştirme ve Satış Direktörü Dr. Cengiz Gül’ün koordinatörlüğü ve Anadolu Sağlık Grubu Uluslararası Hizmetler Direktörü Aslı Akyavaş‘ın eğitmenliğinde Kurultay’ın hazırlık gününde (17 Nisan 2019, Çarşamba) gerçekleşecek. Bu eğitim ile sağlık turizmi ve yabancı hastaya sağlık hizmeti sunma hedefine yönelik olarak uluslararası pazarlama alanında planlama, tanıtım ve satış teknikleri konusunda bilgilendirme yapılarak süreç yönetiminde dikkat edilmesi gereken konulara ağırlık verilecek.

Sağlık turizmine yönelik güncel bilgilerin ve gelişmelerin paylaşılacağı etkinlik, sağlık hizmet sunumunun uluslararası pazarlama alanında faaliyetlerini sürdüren sektör profesyonellerini hedefliyor.

HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİN DEĞER YARATMADA YERİ VE ÖNEMİ ODAK GRUP TOPLANTISI

Hemşirelik Hizmetlerinin Değer Yaratmada Yeri ve Önemi Odak Grup Toplantısı, 10. OHSAD Kurultayı’nın hazırlık gününde (17 Nisan 2019, Çarşamba), OHSAD Akademi Koordinatörü Güler Tosunoğlu’nun koordinatörlüğünde gerçekleşecek.

Hemşirelik hizmetleri direktörleri, hemşirelik hizmetleri yöneticileri, akademisyenler ve ilgili sağlık profesyonellerini hedefleyen Odak Grup Toplantısında, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi ve SANERC Müdürü Doç. Dr. Emine Türkmen, İnovatif Hemşirelik Derneği Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Doğan Merih ve Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Uzm. Saliha Koç Aslan gibi alanında uzman ve birbirinden değerli konuşmacılarla interaktif bir platformda yapılacak.

HASTANE İŞLETMESİNDE BÜYÜMEK Mİ, KARLILIK MI? ÖLÇEK Mİ, DİNAMİZM Mİ? ODAK GRUP TOPLANTISI

“Hastane İşletmesinde büyümek mi, karlılık mı? Ölçek mi, dinamizm mi?” başlıklı Odak Grup Toplantısı, 10. OHSAD Kurultayı’nın ikinci gününde (19 Nisan 2019, Cumartesi), OHSAD Genel Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Hastanelerde doğru ve yeterli yönetim stratejileri geliştirirken hangi önceliklere odaklanmak gerektiğinin ve şirketlerin geleceğini ve evrimlerini nasıl şekillendireceğinin tartışılacağı Odak Grup Toplantısı, OHSAD Genel Sekreteri Dr. Uğur Baran, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Banu Küçükel ve banka yöneticilerinden oluşan uzman konuşmacılar ile birlikte yapılacak.

SAĞLIKTA TANITIM MEVZUATI VE CEZALARI ODAK GRUP TOPLANTISI

Reklam kurulu kararları ışığında özel sağlık kuruluşlarında tanıtım mevzuatı ve uygulamalarının konuşulacağı Sağlıkta Tanıtım Mevzuatı ve Cezaları Odak Grup Toplantısı, 10. OHSAD Kurultayı’nın birinci gününde (18 Nisan 2019, Perşembe), OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Feza Şen ve Emsey Hospital Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Züleyha Balcı’nın koordinatörlüğünde gerçekleşecek.

Toplantıda konuşmacı olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Yardımcısı Dr. Muhammed Ertuğrul Eğin, EMSEY Hospital Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Züleyha Balcı, Dünya Göz Hastaneler Grubu Hukuk Müşaviri Av. Burcu Koçak yer alacak.

TEDARİK YÖNETİMİNDE YENİ TRENTLER, UYGULAMALAR, NİTELİKLİ ÜRÜNLERDE SATINALMA TEKNİKLERİ, SAĞLIK MARKET UYGULAMASI ODAK GRUP TOPLANTISI

“Tedarik Yönetiminde Yeni Trentler, Uygulamalar, Nitelikli Ürünlerde Satınalma Teknikleri, Sağlık Market Uygulaması” başlıklı Odak Grup Toplantısı, 10. OHSAD Kurultayı’nın ikinci gününde (19 Nisan 2019, Cuma), Memorial Sağlık Grubu Grup Direktörü Tarkan Dizdar ve OHSAD Müdürü Ayşegül Bildirici Suna’nın koordinatörlüğünde gerçekleşecek.

Toplantı, Acıbadem Sağlık Grubu Satınalma, Lojistik ve Biyomedikal Hizmetler Direktörü Hakan Evsine, Memorial Sağlık Grubu Satın Alma ve Süreç Geliştirme Direktör Doğan Tatari, Medicalpark Tedarik Zinciri Direktörü Mustafa Işık, Medipol Sağlık Grubu Satınalma Müdürü İsmail Hızlı gibi sektörde deneyimli satınalma yöneticilerinin katılımı ile yapılacaktır.

TURQUALITY EĞİTİMİ

Turquality Eğitimi, 10. OHSAD Kurultayı’nın ikinci gününde (19 Nisan 2019, Cuma), OHSAD Danışmanı Hüseyin Çelik’in koordinatörlüğünde gerçekleşecek. Global Türk markaları oluşturmak amacıyla hayata geçirilen, dünyanın devlet destekli ilk ve en kapsamlı marka geliştirme programı olan ve artık sağlık hizmet sektörünü de kapsayan “Turquality” konusunda eğitim Ticaret Bakanlığı’ndan uzman yetkililer tarafından verilecek.

FİNANSÇI GÖZÜYLE HASTANELERDE BÜTÇE VE FİNANS YÖNETİMİ ODAK GRUP TOPLANTISI

“Finansçı Gözüyle Hastanelerde Bütçe ve Finans Yönetimi” başlıklı Odak Grup Toplantısı, 10. OHSAD Kurultayı’nın ikinci gününde (19 Nisan 2019, Cuma), OHSAD Genel Başkan Yardımcısı Msc. Dr. Ömer Güzel ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Arslan’ın koordinatörlüğünde gerçekleşecek.

Hastanelerin bugünü ve yarını, mali dengeler içinde varolması, ekonomik açıdan en uygun düzeyde kalması ve sürdürülebilir bir finans yönetimi için neler yapılmalıdır, gibi konuların konuşulacağı toplantı, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serhat Yanık, Medical Park ve Liv Hastaneler Grubu CFO’su Burcu Öztürk ile banka temsilcisinin katılımı ile yapılacak.

SAĞLIK HUKUKU ODAK GRUP TOPLANTISI

Sağlık Hukuku Odak Grup Toplantısı, 10. OHSAD Kurultayı’nın üçüncü gününde (20 Nisan 2019, Cumartesi), Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur’un moderatörlüğünde gerçekleşecek. Katostrofik cezalar, tüketici mahkemeleri, Kamu-özel ceza uygulamalarında hakkaniyet, sağlık ihtisas mahkemeleri konuları ile kişisel verilerin korunması konularının gündeme getirileceği Odak Grup Toplantısı, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Av. İlkşan Urlu’nun koordinatörlüğünde yapılacak.

Toplantı, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilişimi Mevzuatı Geliştirme Birimi Sorumlusu Av. Esat Berktaş, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Av. Erol Gökdöl ve Medical Park Sağlık Hukuku Danışmanı Yrd. Doç Dr. Nezih Varol, Medical Park Danışmanı Önder İnce ve Andersen Tax & Nazalı’dan hukuk danışmanları Metin Pektaş ve Av. Ülkü Solak‘ın katılımı ile düzenlenecek.

TEDARİK SEKTÖRÜ VE SAĞLIK SEKTÖRÜ İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI

“Tedarik Sektörü ve Sağlık Sektörü İşbirliği Toplantısı”, 10. OHSAD Kurultayı’nın üçüncü gününde öğleden sonra (20 Nisan 2019, Cumartesi), OHSAD Genel Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek.

Kriz yönetimi, globalleşme, birlikte büyüme odağında tıbbi tedarik sektörü ile sağlık sektörünün tüm paydaşlarının işbirliği için yapılabileceklerin tartışılacağı toplantı, TİTCK Başkan Yardımcısı Recep Uslu ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, Acıbadem Sağlık Grubu Satınalma, Lojistik ve Biyomedikal Hizmetler Direktörü Hakan Evsine, Memorial Sağlık Grubu Satın Alma ve Süreç Geliştirme Direktör Doğan Tatari, Medicalpark Tedarik Zinciri Direktörü Mustafa Işık, Medipol Sağlık Grubu Satınalma Müdürü İsmail Hızlı ile birlikte OHSAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyesi hastanelerin satınalma yetkilileri, hastane yöneticileri ve tıbbi tedarik firmalarının katılımı ile düzenlenecek.