Önemli Tarihler

Kongre Tarihi: 18-20 Nisan 2019

Erken Kayıtta Son Tarih:  29 Mart 2019
Kayıtta Son tarih: 16 Nisan Salı 2019