Sağlık Sektöründe Güncel Konular, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Konuşuldu

“Sağlık Sektöründe Güncel Konular, Sorunlar, Çözüm Önerileri Oturumu”, 10. OHSAD Kurultayı’nın üçüncü günü (20 Nisan 2019, Cumartesi), T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Muhammed Ertuğrul Eğin moderatörlüğünde gerçekleşti.

Oturumda konuşmacılar ve konu başlıkları;
• İstanbul SGK İl Müdürü Murat Göktaş (SGK uygulamaları)
• Hisar Intercontinental Hospital Medikal Direktör Yardımcısı ve Başhekimi Dr. Nurettin Demirkol (Acil ve yoğun bakım sorunları)
• TÜMSAD Genel Başkanı Dr. İrfan Başpınar (Tıp merkezleri ve küçük ölçekli hastaneler)
• Allianz Sigorta Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, (Özel sağlık sigortalarının gelişimi ve teşviki), şeklinde yer aldı.

Piyasa şartlarında arz-talep dengesi ile fiyatı oluşturmalı
SGK uygulamaları hakkında bilgi veren İstanbul SGK İl Müdürü Murat Göktaş, çok istisnalar dışında sağlık hizmet sunucularının kendilerine ciddi bir sıkıntı getirmediğini söyledi. Kamu hangi sağlık hizmetlerinden ilave ücret alamayacağına ilişkin alanları belirlediğini ifade eden Göktaş, ilave ücret ödenen alanlarla ilgili isteyen vatandaşların alacakları hizmete ilişkin piyasa şartlarında arz-talep dengesi ile fiyatı oluşturması gerektiğini belirtti.

SUT işlemlerinin bir kısmına zam verilmemesine rağmen işlem sayısındaki artış nedeni ile her yıl hizmet sunucularına yapılan ödemelerde yılda yüzde 10-15 civarında artış olduğunu söyleyen Göktaş, “Yılda 4,3 milyar TL ödemenin her yıl 3-400 milyon TL arttığına değindi.

SUT fiyatlarının sabit kalması özel sağlıkta gerileme dönemine yol açtı
Acil ve yoğun bakım sorunlarına değinen Hisar Intercontinental Hospital Medikal Direktör Yardımcısı ve Başhekimi Dr. Nurettin Demirkol, sektörün acil ve yoğun bakımlar konusunda, nöbetçi hekim konusunda yeni açılımlara ihtiyacı olduğunu belirtti. Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlıkta devrim yapıldığı ancak 15 şubat kadro sınırlaması ile ve aynı yıl fark alınmasının kısıtlaması ile özel sağlıkta duraklama döneminin başladığını ifade eden Demirkol, “SUT fiyatlarının sabit kalması, enflasyon ve doları dikkate alırsak, SUT fiyatlarının her yıl düşmesi ve güncel ekonomik sorunlar, özel sağlıkta gerileme dönemine yol açtı” diye konuştu.

Acil servisler için belirtilen III. Seviye kriterleri ile ilgili olarak da konuşan Demirkol, Acil servisler için belirtilen III. Seviye kriterleri, günde 1500-2000 acil hasta bakan Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastaneleri, 3. seviye hastanelerin ihtiyacı olan, özel hastanelerin neredeyse tamamının gerek fiziksel olarak, gerekse de fonksiyonel olarak karşılaması mümkün olmayan kriterlerdir” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediye ile ilgili sorunlar var
Tıp merkezleri ve küçük ölçekli hastaneler ile ilgili konuşan, TÜMSAD Genel Başkanı Dr. İrfan Başpınar, bu kuruluşların güncel sorunlarını Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediye ile ilgili sorunlar olarak 4 başlıkta sıraladı.

SUT ile ilgili olarak negatif – pozitif ayrımcılığın bırakarak eşit davranış sergilenmesi gerektiğini söyleyen Başpınar, bu konuda yapılması gerekenleri nuayene paket ücretlerindeki farklılığın giderilmesi ve katılım bedelinin muayene paket ücretine endekslenmesi şeklinde belirtti.

Cezalardaki oransızlığın da giderilmesi gerektiğini ifade eden Başpınar, “Her ne kadar son Sağlık Uygulama Tebliğinde bazı ceza maddeleri ciro üzerinden hesaplanıyor olsa da, birçok maddede hala işlem başı ceza uygulanmaktadır. İşlem başına uygulanan 10.000 TL’lik ceza onlarca hasta için hesaplanınca telafisi güç hatta ölümcül sonuçlar doğurmaktadır” diye konuştu.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ivme kazanarak büyümeye devam ediyor
Özel sağlık sigortalarının gelişimi ve teşviki konusuna değinen Allianz Sigorta Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, özel sağlık sigortası ile ilgili olarak, Sağlık sigortası üretimi yıllık ortalama %19 artmasına rağmen penetrasyon oranı hala OECD ülkelerinin oldukça altındadır. Karlılık sağlık sigortaları için kritik öneme sahip olmaya; toplam sağlık sigortaları içinde ÖSS’nın payı yüksek olmasına rağmen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ivme kazanarak büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarının (TSS) 2018’de %100’ün üzerinde büyüdüğünü söyleyen Özdemir, “TSS’nin toplam Sağlık+Hastalık branşı prim üretimi içindeki payı %9 seviyesine ulaştı. Bireysel müşterilerimize TSS satışlarımız 2019 yılının ilk 2 ayında, geçmiş yılın ilk 2 ayına göre %150 artmış durumda. TSS, Anadolu’nun sağlık sigortalılık oranlarına pozitif yansıdı. TSS’den önce yeni işlerimizin 1/3’ü İstanbul dışından gelirken, şu anda yeni işlerimizin yarısı Anadolu’dan… 1 milyonu aşkın sağlık sigortalımızın yaklaşık %25’i TSS müşterisi” dedi.

X
X
X