Sağlık Sektöründeki Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Tartışılacak

9. Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantısı’nda bu yıl 2019-2023 sürecini kapsayacak 11. Kalkınma Planı çerçevesinde “Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm”, “Sağlıkta Hizmet Kalitesi ve Mali Sürdürülebilirlik” ve “Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele” Özel İhtisas Komisyonlarına katkı sağlayacak. Kurultay, sağlık sektöründeki gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platform olma özelliği ile yine sektöre yön verecek.

OHSAD Kurultayı Konu Başlıkları

2023 Sağlık Politikaları Vizyonu

Sağlığın Finansmanında 2023 Vizyonu

Sağlık Hizmet Sunumu 2023 Vizyonu

Sağlıkta İnsan Gücü Planlamasının 10. Yılı

Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ve Afiliasyon

Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Uygulamaları

Turquality ve Uluslararası Hastane İşletmeciliği İhracı

Sağlık ve İleri Yaş Turizmi

SGK, GSS Mevzuat ve Uygulamaları

X
X
X