Şehir Hastaneleri İşletmeciliğinde Özel Sektörün Rolü Nedir?

“Şehir Hastaneleri İşletmeciliğinde Özel Sektörün Rolü Oturumu”, 10. OHSAD Kurultayı’nın üçüncü günü (20 Nisan 2019, Cumartesi), OHSAD Danışmanı Hüseyin Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşti.

Şehir hastanelerinin mevcut sorunları ve yeni açılımların tartışıldığı oturumda, T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Kotanoğlu, AKFEN İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kılınç ve Kayı Holding İnşaat, Sağlık İşletmeleri Grup Başkanı Özgür Demirçivi yer aldı.

KÖİ’nin sağladığı fırsatlar var
Kamu Özel İşbirliği Modeli (KÖİ) ve Türkiye’de KÖİ MODELİ ile şehir hastanesi tesis etmenin nedenlerinden bahseden T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Kotanoğlu, Şehir Hastaneleri açısından KÖİ modelinin fırsatlarını şöyle sıraladı:

• Tesisteki teknolojinin devamlı güncelliğinin korunuyor olması ve bu konuda paydaş özel sektör imkanlarından faydalanılabiliyor olması,
• Sağlık tesislerinde anlaşmalar gereği güncel cihaz teknolojilerden istifade edilmekte ve bunların bakımları yine aynı kapsamda yapılmakta, anlaşma süresi boyunca cihaz ve sistemlerin belirlenen rantabl kullanım ömürleri dikkate alınarak değiştirilmekte veya sistemleri güncellenmesi sağlatılmaktadır.
• Tesislerin Teknoloji konusundaki diğer bir beklentisi de Yapım ve İşletme süreçlerinde uluslararası kalite standartları (ISO Standartları, JCI, HIMMS 6-7…vd.) varlığının ve sürdürülebilirliği sağlanması
• İnsan gücü yanında diğer teknolojik güvenlik alet ve ekipmanları da akıllı bina kapsamında planlanıp sunulması,
• Sağlık tesislerinde şiddet, çocuk kaçırma, afet durumları gibi ani gelişen durumlarda olayın kontrol altına alınması ve tesiste ilgili lokasyon içinde tüm alan yayılmadan sorunun çözülmesine imkan sağlaması
• Teknik sorunlar konusunda oluşturulacak yardım masası ve teknik ekipler sayesinde sorunların hızlı çözümü.

Kamunun mevcut hizmetlerinin bir tık üzerinde sağlık hizmeti veriyoruz
Hastaları özel hastanelere tercih noktasına iten birçok şeyi Kamu’nun Şehir Hastaneleri ile sağladığını söyleyen AKFEN İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Uğur Kılınç, “Hastaneyi işletecek ve hizmeti verecek doktor ve hemşireler vaka çeşidini artırdığında özel sektöre ciddi bir rakip haline gelecek. Şehir Hastanesi olarak hizmet sektörüne gittiğimizde PPP’lerde uzun süreli kontrat yapısına gitmek durumundayız. Fiyatları 5 yıllık fikslediğimizde kontratlarda laboratuar ya da sağlık hizmeti sağlayan kurumlar kontratlarda zorlanıyor” dedi.

Şehir Hastanelerinin bulundukları şehir ve bölgede özel hastaneler açısından kapasite eksikliğine neden olmayacağını belirten Kılınç, “Eskişehir ve Isparta Şehir Hastanelerini açtıktan sonra orada bulunan özel hastaneler yatak sayısını artırma yoluna gittiler. ‘Kamunun mevcut hizmetlerinin bir tık üzerinde sağlık hizmeti, otelcilik hizmeti ile radyoloji ve laboratuar hizmeti yapacağız’ dedik. İnsanlar bu hastanelerin hizmetini şehir hastanelerinde gördüğünde diğer hastanelere bir miktar ücretlenerek gitme yolunu da gördü” diye konuştu.

Doluluk Garantisi volüm bazlı hizmetlerde var
PPP alanlarında yurtdışında takip ettikleri projeler olduğu gibi Kosova’da da hastane inşaatlarının devam ettiğine değinen Kayı Holding İnşaat Sağlık İşletmeleri Grup Başkanı Özgür Demirçivi, Türkiye’nin altyapı açısından Şehir Hastaneleri konusunda örnek alınan bir model inşa ettiğini belirtti.

Gaziantep Şehir Hastanesinin inşaatının devam ettiğini söyleyen ve basında yer alan doluluk garantisi konusunda da bilgi veren Demirçivi, “Doluluk garantileri volüm bazlı hizmetlerde var. Doluluk garantisi de olan 4., 5. Aylarında zaten bitiyor. Hastanenin genelinde doluluk garantisi yok” diye konuştu.

Döviz kurlarının ve faizlerin artışına dikkat çeken Demirçivi, bu durumun Bakanlık maliyetlerine nasıl yansıyacağının kafalarındaki soru işareti olduğunu dile getirdi. Firma olarak yatırımlarını Şehir Hastaneleri tarafında artırmak istediklerini ve PPP ihalelerine verdikleri teklifler olduğu halde fiyatların geldiği nokta itibari ile buralarda bir gelişme olmadığını söyledi.

X
X
X