OHSAD 2020 SUNUMLARI

16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA

19:30 - 23:00
Ortak Akıl Toplantısı
(KAPALI OTURUM)

17 ARALIK 2020 PERŞEMBE

14:30 - 15:00
Ortak Akıl Toplantısı Raporu:

"Covid 19 Pandemi Süreci ve Sonrasında Sağlık Sektörünün Geleceği"

 • Pandemi Dönemi Özel Sektörü Çalışmaları ve Geleceğe Yönelik Öneriler
 • Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programında Özel Hastanelerin Rolü
 • Prof. Dr. Haydar SUR, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
 • Doç. Dr. Haluk ÖZSARI, İstanbul-Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi
15:30 - 17:00
I. Oturum "Sağlıkta Dijitalleşme, Fırsatlar ve Tehditler

Moderatör: Dr. Şuayip BİRİNCİ, Sağlık Bakan Yardımcısı

 • Hüseyin ÇELİK, Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı
 • Dr. Mahir ÜLGÜ, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
 • Barbaros EROĞLU, GE Healthcare Kurumsal Çözümler Direktörü
17:30 - 19:00
II. Oturum "Malpraktis, Defansif Tıp, Sorunlar ve Çözüm Önerileri"

Moderatör: Prof. Dr. Sabahattin AYDIN, Sağlık Bakan Yardımcısı

 • Ahmet ER, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Başkanı
 • Serap KAYGUSUZ, Yargıtay Tetkik Hakimi
 • Battal YILMAZ, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi
 • Dr. Naki BULUT, Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi
 • Alper TAN, Türkiye Sigortalar Birliği, Birlik Koordinatörü
17:00 - 19:00
OHSAD Akademi Eğitimleri: "Covid Sürecinde Sağlık Turizminde Değişen Trendler"
 • Dr. Cengiz GÜL, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi & USHAŞ Danışma Kurulu Üyesi
19:30 - 21:00
OHSAD Akademi Eğitimleri: "Medikal Muhasebe, SUT ve Medula Uygulamaları Son Değişiklikler"
 • Serdal SERİN, Göztepe Medicalpark Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı

18 ARALIK 2020 CUMA

14:00 - 15:30
III. Oturum "Sağlık Turizminin Geleceği, USHAŞ, Devlet Teşvikleri ve Turquality"

Moderatör: Hüseyin ÇELİK, Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı

 • Dr. Salih Kenan ŞAHİN, USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
 • Dr. Reşat BAHAT, OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı
 • Alperen KAÇAR, Ticaret Bakanlığı Hizmet Ticareti Daire Başkanı
 • Mert DORMAN, THY Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı
16:00 - 18:00
IV. Oturum "Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Denetim Uygulamaları"

Moderatör: Prof. Dr. Ahmet TEKİN, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

 • Dr. M. Ertuğrul EĞİN, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
 • Av. Sevil SERİN, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
 • Ecz. Ahmet AYDINLI, Sağlık Bakanlığı SHGM Özel Hastaneler Dairesi Başkanı
 • Gültekin BAYRAKTAR, Sağlık Bakanlığı SHGM Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanı
 • Av. İlkşan URLU, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi
17:00 - 19:00
OHSAD Akademi Eğitimleri: "Hastanelerde SKS 6. Sürüm Değişiklileri"
 • Serpil Özbucak CİVİL, SKİD (Sağlıkta Kalite ve İyileştirme Derneği) İcra Kurulu Üyesi
19:30 - 21:00
OHSAD Akademi Eğitimleri: "Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Verbise Giriş"
 • Av. Ahmet Esad BERKTAŞ (LL.M), Sağlık Bakanlığı Veri Koruma Hukuku Danışmanı

19 ARALIK 2020 CUMARTESİ

10:00 - 11:30
V. Oturum "SGK Mevzuatı, SUT Uygulamaları ve MEDULA"

Moderatör: Dr. Mustafa ÖZDERYOL, GSS Genel Müdürü

 • Serdal SERİN, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Dr. Gülçin SARIYILDIZ, TOBB Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkan Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Temsilcisi, KDK Temsilcisi
 • Nezire Özlem ERGUN, HSGM Sağlık Yazılımları Daire Başkanı
12:00 - 13:00
Özel Oturum

Moderatör: Dr. Reşat BAHAT, OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı

 • Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı
13:00 - 14:30
VI. Oturum "Pandemi ve Sonrasında Mali Sürdürülebilirlik"

Moderatör: Nüket KÜÇÜKEL, TCCB Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi

 • Uğur GENÇ, Memorial Sağlık Grubu CEO
 • Dr. Mustafa ÖZDERYOL, GSS Genel Müdürü
 • Prof. Dr. Osman HAYRAN, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilimdalı Başkanı
 • Sait ÖZYURT, Rekeep Türkiye Ülke Müdürü
10:00 - 12:00
OHSAD Akademi Eğitimleri: "Covid Sürecinde Değişen Pazarlama Yönetimi"
 • Meri İSTİROTİ, Liv Hospital Grup Koordinatörü
13:00 - 14:30
OHSAD Akademi Eğitimleri: "Satın Alma ve Lojistik Yönetimi Eğitimi"
 • İsmail HIZLI, Medipol Sağlık Grubu Satınalma Grup Müdürü