OHSAD

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği

Ülkemizde özel sağlık sektörü ülke genelinde yaklaşık 600 hastane ile hizmet vermekte ve verilen hizmetin bir kamu hizmeti olduğunun bilinciyle konusunda uzman hekim, nitelikli sağlık personeli ve ileri teknoloji kullanımı ile kaliteli hizmet üretmektedir. Sektörümüz sadece sağlık hizmeti alanında değil Vakıf Üniversiteleri ve bu üniversitelerle afiliye özel hastaneler aracılığı ile sağlık eğitiminin de önemli aktörlerinden biri haline gelmiştir. Kullanılan teknolojiler ve yapılan AR-GE çalışmaları ile eğitim faaliyetleri sadece yurtiçi ile sınırlı kalmamış, yurtdışında birçok ülkede de ileri tıp teknikleri eğitimi verilmektedir. Giderek büyümeye devam eden bir sektörün çatı Derneği olarak; Genel Sağlık Sigortası, Özel Hastaneler Yönetmeliği, ATT Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği gibi temel mevzuatların yanısıra, Sağlık Turizmi, Tıbbi Atıkların Bertarafı, İmar Mevzuatı gibi sektörümüzü direk ve dolaylı olarak ilgilendiren tüm konularda çalışmalar yürütmekteyiz. Yapılan çalışmalar sonucu sektörümüzün sorunları, çözüm önerilerimiz ve taleplerimiz ile ilgili oluşan görüşlerimizin aktarılması için Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlar nezdinde görüşmeler yapıyoruz. Ayrıca üye sağlık kuruluşlarımıza, Derneğimiz bünyesinde kurulan OHSAD Akademi tarafından gerçekleştirilen ve alanında uzman eğitmenler tarafından verilen sektör ihtiyaçlarına yönelik eğitimler gerçekleştiriyoruz. Yine Derneğimiz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz OHSAD Enstitü ile kendi alanında uzman sektör gönüllülerinden oluşan komiteler kurularak faaliyete geçirilmiştir. İhtiyaç duyulan konularda yeni komiteler oluşturulması, eğitim ve ARGE faaliyetleri yürütülmesi hedeflerimiz arasındadır. Çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de belirlenen amaçlar doğrultusunda ve çalışma gruplarımızın faaliyetleriyle devam edecektir. Hedefe varmanın yolu, üyelerimizin verdiği güçle, ülkemizde sağlık sektöründe yaşanan değişimlerin doğru bir zemine oturtulmasını sağlamaktan geçtiğine inanıyoruz. Asıl amacımızın işimizi iyi yaparak halkımızı tedavi etmek olduğunun bilinciyle, daha sağlıklı bir toplum, sürekli gelişen bir sektör ve tüm hedeflerini yakalamış bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

www.ohsad.org