ONLINE KURULTAY PROGRAMI

16 ARALIK 2020, ÇARŞAMBA
19:30 - 23:00
Ortak Akıl Toplantısı (kapalı oturum)
17 ARALIK 2020, PERŞEMBE
14:00 - 14:30

Açılış Konuşmaları

 • Dr. Reşat BAHAT, OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı
 • Dr. Mehmet ALTUĞ, Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı
 • İsmail YILMAZ, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
 • Zehra Zümrüt SELÇUK(*), T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
 • Dr. Fahrettin KOCA(*), T.C. Sağlık Bakanı

(*) Tensipleri halinde


14:30 - 15:00

Ortak Akıl Toplantısı Raporu:
"Covid 19 Pandemi Süreci ve Sonrasında Sağlık Sektörünün Geleceği"

 • - Pandemi Dönemi Özel Sektörü Çalışmaları ve Geleceğe Yönelik Öneriler
 • - Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programında Özel Hastanelerin Rolü
 • Prof. Dr. Haydar SUR, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
 • Doç. Dr. Haluk ÖZSARI, İstanbul-Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi

15:00 - 15:20
Sponsor Sunumu: Çapa Medikal
- Serdar AĞALAR, ÇAPA Medikal Satış Pazarlama Direktörü

15:30 - 17:00

I. Oturum "Sağlıkta Dijitalleşme, Fırsatlar ve Tehditler"
Moderatör: Dr. Şuayip BİRİNCİ, Sağlık Bakan Yardımcısı

 • Hüseyin ÇELİK, Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı
 • Dr. Mahir ÜLGÜ, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü
 • Barbaros EROĞLU, GE Healthcare Kurumsal Çözümler Direktörü

17:30 - 19:00

II. Oturum "Malpraktis, Defansif Tıp, Sorunlar ve Çözüm Önerileri"
Moderatör: Prof. Dr. Sabahattin AYDIN, Sağlık Bakan Yardımcısı

 • Ahmet ER, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Başkanı
 • Serap KAYGUSUZ, Yargıtay Tetkik Hakimi
 • Battal YILMAZ, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Üyesi
 • Dr. Naki BULUT, Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi
 • Alper TAN, Türkiye Sigortalar Birliği, Birlik Koordinatörü

17:00 - 19:00
OHSAD Akademi Eğitimleri: "Covid Sürecinde Sağlık Turizminde Değişen Trendler"
- Dr. Cengiz GÜL, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi & USHAŞ Danışma Kurulu Üyesi

19:30 - 21:00
OHSAD Akademi Eğitimleri: "Medikal Muhasebe, SUT ve Medula Uygulamaları Son Değişiklikler"
- Serdal SERİN, Göztepe Medicalpark Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı
18 ARALIK 2020, CUMA
14:00 - 15:30

III. Oturum "Sağlık Turizminin Geleceği, USHAŞ, Devlet Teşvikleri ve Turquality"
Moderatör: Hüseyin ÇELİK, Sağlık Bakanlığı Emekli Müsteşar Yardımcısı

 • Dr. Salih Kenan ŞAHİN, USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
 • Dr. Reşat BAHAT, OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı
 • Alperen KAÇAR, Ticaret Bakanlığı Hizmet Ticareti Daire Başkanı
 • Mert DORMAN, THY Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı

16:00 - 18:00

IV. Oturum "Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Denetim Uygulamaları"
Moderatör: Prof. Dr. Ahmet TEKİN, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

 • Dr. M. Ertuğrul EĞİN, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
 • Av. Sevil SERİN, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
 • Ecz. Ahmet AYDINLI, Sağlık Bakanlığı SHGM Özel Hastaneler Dairesi Başkanı
 • Gültekin BAYRAKTAR, Sağlık Bakanlığı SHGM Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanı
 • Av. İlkşan URLU, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi

17:00 - 19:00
OHSAD Akademi Eğitimleri: "Hastanelerde SKS 6. Sürüm Değişiklileri"
- Serpil Özbucak CİVİL, SKİD (Sağlıkta Kalite ve İyileştirme Derneği) İcra Kurulu Üyesi

19:30 - 21:00
OHSAD Akademi Eğitimleri: "Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması ve Verbise Giriş"
- Av. Ahmet Esad BERKTAŞ (LL.M), Sağlık Bakanlığı Veri Koruma Hukuku Danışmanı
19 ARALIK 2020, CUMARTESİ
10:00 - 11:30

V. Oturum "SGK Mevzuatı, SUT Uygulamaları ve MEDULA"
Moderatör: Dr. Mustafa ÖZDERYOL, GSS Genel Müdürü

 • Serdal SERİN, OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Dr. Gülçin SARIYILDIZ, TOBB Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkan Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Temsilcisi, KDK Temsilcisi
 • Nezire Özlem ERGUN, HSGM Sağlık Yazılımları Daire Başkanı

12:00 - 13:00
Özel Oturum
Moderatör: Dr. Reşat BAHAT, OHSAD Yönetim Kurulu Başkanı
- Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı

13:00 - 14:30

VI. Oturum "Pandemi ve Sonrasında Mali Sürdürülebilirlik"
Moderatör: Nüket KÜÇÜKEL, TCCB Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi

 • Uğur GENÇ, Memorial Sağlık Grubu CEO
 • Dr. Mustafa ÖZDERYOL, GSS Genel Müdürü
 • Prof. Dr. Osman HAYRAN, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilimdalı Başkanı
 • Sait ÖZYURT, Rekeep Türkiye Ülke Müdürü

10:00 - 12:00
OHSAD Akademi Eğitimleri: "Covid Sürecinde Değişen Pazarlama Yönetimi"
- Meri İSTİROTİ, Liv Hospital Grup Koordinatörü

13:00 - 14:30
OHSAD Akademi Eğitimleri: "Satın Alma ve Lojistik Yönetimi Eğitimi"
- İsmail HIZLI, Medipol Sağlık Grubu Satınalma Grup Müdürü

Not: Eğitimler, Kurultay katılımcılarına ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.