SANAL KURULTAY PROGRAMI

PROGRAM

16 Aralık 2020, Çarşamba

19.30 - 22.00
Ortak Akıl Toplantısı
"Covid ve Sonrasında Sağlık Sektörünün Geleceği"

17 Aralık 2020, Perşembe

 • Açılış Konuşmaları
 • Ortak Akıl Toplantısı Sunumu
 • Oturumlar

18 Aralık 2020, Cuma

 • Özel Oturum - Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ
 • Oturumlar

19 Aralık 2020, Cumartesi

Eğitimler (Kurultay katılımcılarına ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir)

OTURUM BAŞLIKLARI

 • Ortak Akıl Toplantısı "Covid ve Sonrasında Sağlık Sektörünün Geleceği"
 • Pandemi ve Sonrasında Mali Sürdürülebilirlik
 • Sağlık Turizminin Geleceği, USHAŞ, Devlet Teşvikleri ve Turquality
 • Sağlıkta Dijitalleşme, Fırsatlar ve Tehditler
 • Malpraktis - Defansif Tıp, Sonuçları ve Çözüm Önerileri
 • Sağlık Bakanlığı Mevzuat ve Denetim Uygulamaları
 • SGK Mevzuatı, SUT Uygulamaları ve MEDULA
 • KVKK ve Veri Güvenliği Uygulamaları

EĞİTİMLER

 • KVKK Kanunu Eğitimi
 • Satınalma ve Lojistik
 • Sağlık Turizmi
 • Sağlık Hizmetlerinde Arabuluculuk Kanunu
 • Medikal Muhasebe ve SUT Uygulamaları
 • Hastanelerde Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) 6.Sürüm Değişiklikleri